Οδηγός στα τεκμήρια και τις πηγές της έρευνας για τους αδελφούς Λασκαρίδη

Ένας αναλυτικός οδηγός στα τεκμήρια και τις πηγές βάσει των οποίων έγινε το ρεπορτάζ για τους αδελφούς Λασκαρίδη.

3 Δεκεμβρίου 2020

1. Η αλληλογραφία με την οικογένεια Λασκαρίδη

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας δημοσιεύουμε αυτούσιες τις απαντήσεις που έδωσε η πλευρά Λασκαρίδη μέσω email στα ερωτήματα που της έθεσε γραπτώς το Reporters United.

Οι απαντήσεις της οικογένειας Λασκαρίδη στο Reporters United

2. Έγγραφα

Για το καθένα από τα 14 πλοία συμφερόντων Λασκαρίδη στα οποία επιβλήθηκε το μέτρο της κράτησης αναρτήσαμε τον φάκελο τους από τη βάση δεδομένων Εquasis. Το ίδιο κάναμε για τις τρεις κύριες ναυτιλιακές εταιρείες συμφερόντων Λασκαρίδη (Laskaridis Shipping Co. Ltd, Lavinia Corp., Baltmed Reefer Services Ltd.). Τα έγγραφα είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα DocumentCloud στην οποία το Reporters United είναι μέλος.

Φάκελος Equasis για πλοία στα οποία επιβλήθηκε κράτηση

Φάκελος Equasis για εταιρείες συμφερόντων Λασκαρίδη

3. Πίνακες & Χάρτες

Εικονοποιήσαμε τα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων σε πίνακες και χάρτες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Datawrapper.

[Χάρτης] Ελλείψεις στις επιθεωρήσεις πέντε πλοίων συμφερόντων Λασκαρίδη

[Χάρτης] Λιμάνια στα οποία επιβλήθηκε κράτηση σε πλοία συμφερόντων Λασκαρίδη

[Πίνακας] Οι επιθεωρήσεις και οι ελλείψεις του Skyfrost

[Πίνακας] Οι επιθεωρήσεις και οι ελλείψεις του Frio Oceanic

[Πίνακας] Οι επιθεωρήσεις και οι ελλείψεις του Proteas

[Πίνακας] Οι επιθεωρήσεις και οι ελλείψεις του Thisseas

[Πίνακας] Οι επιθεωρήσεις και οι ελλείψεις του Uruguay Reefer

4. Ανοιχτές Βάσεις Δεδομένων

Equasis – για τα δεδομένα που αφορούν ιδιοκτησία και διαχείριση των πλοίων, σημαία υπό την οποία πλέουν, ελλείψεις και κρατήσεις κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων.
MoU Paris – για τα δεδομένα που αφορούν επιθεωρήσεις που έγιναν σε λιμάνια τα οποία υπόκεινται στους κανόνες του Μνημονίου Συνεργασίας του Παρισιού.
MoU Tokyo – για τα δεδομένα που αφορούν επιθεωρήσεις που έγιναν σε λιμάνια τα οποία υπόκεινται στους κανόνες του Μνημονίου Συνεργασίας του Παρισιού.
Open Corporates – για δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία των εταιρειών.
Global LEI Index – για τα δεδομένα που αφορούν τον LEI (Legal Entity Identifier).

5. Εκθέσεις

Fishy Business: How transhipment at sea facilitates illegal, unreported and unregulated fishing that devastates our oceans, Greenpeace, 2020
Πλοία-Τέρατα: Η μάστιγα των θαλασσών, Greenpeace, 2014

6. Εργαλεία

DocumentCloud — για την ανάρτηση των εγγράφων.
Datawrapper — για την εικονοποίηση των δεδομένων.

Αφήστε μια απάντηση