Πολιτική Απορρήτου

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία REPORTERS UNITED σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας https://reportersunited.gr/ (εφεξής «το site», «ο ιστότοπος», «η ιστοσελίδα»), ή χρησιμοποιείτε τις προσφερόμενες από εμάς υπηρεσίες.

Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από το νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4624/2019 και ισχύει έως και σήμερα. Κατά τα λοιπά, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα πολιτική απορρήτου, αυτή θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

Για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Reporters United» και έδρα την Αθήνα, οδός Αναξαγόρα αρ. 3-5, 10552, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150900301000
(εφεξής αναφερόμενη ως “REPORTERS UNITED”, «εμείς», «η εταιρεία μας», «δικό μας»), η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την ορθή τήρηση και εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας για την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας τέτοιων δεδομένων.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ο επισκέπτης ή/και χρήστης αποδέχεται και δίνει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στο REPORTERS UNITED να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος παραχωρεί, όταν αυτό είναι απαραίτητο και εάν φυσικά απαιτείται στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών που περιγράφονται αμέσως κατωτέρω.

Σας προσκαλούμε επίσης να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης των ιστοσελίδων μας.

Προαιρετική ή υποχρεωτική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων στο REPORTERS UNITED όταν σας ζητείται κατά περίπτωση μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού (π.χ. εγγραφή στο newsletter κ.α.).

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται κάθε φορά – με αναφορά στα συγκεκριμένα δεδομένα που ζητούνται – στο σημείο εισόδου για κάθε συλλογή δεδομένων, με την επισήμανση υποχρεωτικών πληροφοριών με αστερίσκο.

Εάν αρνηθείτε να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικές για το REPORTERS UNITED, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης συλλογής δεδομένων ή να σας παρέχουμε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες μας.

Η παροχή πρόσθετων δεδομένων στο REPORTERS UNITED, εκτός αυτών που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει καμία συνέπεια σε σχέση με τους κύριους σκοπούς της συλλογής (όπως για παράδειγμα η χρήση του ίδιου του ιστοτόπου).

Ποιες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων συλλέγουμε

Το REPORTERS UNITED συλλέγει απευθείας από εσάς βάσει ρητής σας συγκατάθεσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση όταν εγγράφεστε και συναινείτε στην αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων (newsletter).
 • Συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για τη δημιουργία λογαριασμού «Συνδρομητή – Μέλους» και ακολούθως το όνομα και το επώνυμό σας για την ενεργοποίηση της Συνδρομής σας και την αντίστοιχη αποστολή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση του αποδεικτικού πληρωμής της δωρεάς – χορηγίας σας εν είδη Συνδρομής. Τα ως άνω στοιχεία συλλέγονται μέσω συνεργαζόμενου με εμάς παρόχου, και ειδικότερα της Donorbox Corporation, με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο, 3rd St, Suite 900, CA 94103, η οποία εν προκειμένω λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Συλλέγουμε τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, το όνομα, το επώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τη χώρα από την οποία διενεργείται η οικονομική συναλλαγή που εσείς οι ίδιοι πραγματοποιείτε, με σκοπό τη διεκπεραίωση της πληρωμής της δωρεάς – χορηγίας εν είδη συνδρομής που οι ίδιοι επιλέγετε. Επιπλέον κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής της Συνδρομής σας συλλέγουμε το ποσό (σε ευρώ) της πληρωμής και την ημερομηνία της πληρωμής.
 • Συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το φύλο σας (προαιρετικά), την ηλικία σας, την ιδιότητά σας, την πόλη διαμονής σας, το τηλέφωνό σας και το βιογραφικό σας για τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία μας.

Ευθύνεστε οι ίδιοι ατομικώς για την ορθή καταγραφή, την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Για τη δημιουργία και διαχείριση του προσωπικού σας λογαριασμού
 • Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (εφόσον προηγηθεί ρητή συγκατάθεσή σας για το συγκεκριμένο σκοπό)
 • Για τη διαχείριση της Συνδρομής σας και την ορθή αποστολή σε εσάς του αποδεικτικού πληρωμής της
 • Για την ηλεκτρονική σας περιήγηση στο διαδικτυακό μας ιστότοπο (cookies)
 • Για τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις και σεμινάρια

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται ειδικά στους παρόντες όρους, θα τηρούνται:

 • Εάν είστε εγγεγραμμένος μόνο στα ενημερωτικά μας δελτία και δεν είστε εγγεγραμμένος Συνδρομητής – Μέλος του ιστοτόπου μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως ότου μας ζητήσετε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από την λίστα αποστολής ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή είτε επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας στο reporters@reportersunited.gr, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Διαγραφή από την λίστα» που περιέχεται σε κάθε email μας προς εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας και δεν θα σας ξαναστείλουμε ενημερωτικά δελτία.
 • Εάν είστε εγγεγραμμένο μέλος/συνδρομητής των υπηρεσιών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή σας ή/και η τυχόν ανανέωση αυτής.

Οι ανωτέρω προβλέψεις ισχύουν εφόσον και εάν κατά το χρόνο εκείνο δεν προκύπτει ειδική εκ του νόμου υποχρέωσή μας για την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για τυχόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. κανόνες περί παραγραφής κ.α.).

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Το ​​REPORTERS UNITED δεσμεύεται πως δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας και συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική από τον νόμο ή απαιτείται για σκοπούς προβλεπόμενους από τον νόμο, για τους οποίους δεν απαιτείται συναίνεση του ατόμου (για παράδειγμα όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προς εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως η ενεργοποίηση της συνδρομής σας). Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατίθενται σε τρίτους οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτόνομα και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς. Πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα θα διαθέτουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας και µόνον κατ’ εντολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, δηλαδή οι εργαζόμενοι/ες, συνεργάτες/τριες του REPORTERS UNITED οι οποίοι/ες είναι υπεύθυνοι/ες για τη συλλογή και αποθήκευσή τους, και δεσμεύονται να τηρούν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εμάς.

Επίσης το REPORTERS UNITED έχει επιλέξει να συνεργάζεται και με άλλες εταιρείες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που εσείς χορηγείτε με ρητή συγκατάθεσή σας, για την εκτέλεση ορισμένων και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, πρόκειται για εταιρεία που έχει επωμιστεί με το έργο της φιλοξενίας, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης του site και εν γένει της πλατφόρμας και των server μας. Η εν λόγω εταιρεία έχει επιλεγεί προσεκτικά και διαθέτει έμπειρο, ικανό και αξιόπιστο προσωπικό ενώ παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που ρυθμίζουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, η συνεργαζόμενη αυτή εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο του REPORTERS UNITED. Επαληθεύουμε σε τακτική βάση ότι έχει εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και ότι εξακολουθεί να προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις συμμόρφωσης με τις διατάξεις που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον το REPORTERS UNITED έχει επιλέξει και συνεργάζεται με την εταιρεία Donorbox που λειτουργεί υπό την Rebel Idealist LLC, και εδρεύει στο San Francisco των ΗΠΑ,, η οποία παρέχει το απαιτούμενο λογισμικό υποστήριξης για την ομαλή διαχείριση του λογαριασμού σας αλλά και των δωρεών – χορηγιών σας, και συναφώς επεξεργάζεται κατ’ εντολήν μας τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας χορηγείτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας.Η Donorbox, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης και συμμόρφωσης για να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε., τα οποία περιλαμβάνουν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σχετικές πιστοποιήσεις.

Επίσης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου μας δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να γνωστοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων στους παρακάτω αποδέκτες:

– στον διαδικτυακό πάροχο συναλλαγών STRIPE για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εκάστοτε πληρωμής της επιλεγμένης από εσάς συνδρομής μέλους, και ειδικότερα θα γνωστοποιούμε: τα πλήρη στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα από την οποία διενεργείται η οικονομική συναλλαγή και μετά την υλοποίηση πληρωμής της Συνδρομής σας, συλλέγεται το ποσό της πληρωμής και η ημερομηνία της πληρωμής. Η STRIPE λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία εν προκειμένω και συναφώς επεξεργάζεται κατ’ εντολήν μας τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας χορηγείτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η STRIPE επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της Συνδρομής σας. Η STRIPE, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης και συμμόρφωσης για να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε., τα οποία περιλαμβάνουν τις εγκεκριμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπάρχει πιθανότητα το REPORTERS UNITED να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τρίτων, τα οποία διαβιβάζονται απευθείας σε εμάς από τους ίδιους τους χρήστες/επισκέπτες, όπως όταν ο επονομαζόμενος ως Συνδρομητής – Μέλος, είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της κάρτας που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της πληρωμής της δωρεάς – χορηγίας εν είδη συνδρομής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ευθύνη του χρήστη να λάβει συναίνεση από τον κάτοχο της κάρτας προτού ανακοινώσει τα προσωπικά του δεδομένα στο REPORTERS UNITED και να τον ενημερώσει σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διότι ο χρήστης θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την παραχώρηση των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου που δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται κατά παράνομο ή ακατάλληλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε τρίτο πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το REPORTERS UNITED υπό τις συνθήκες αυτές έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Τα Δικαιώματά Σας».

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφαλείας

Θεσπίζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που επαρκούν για να μειώσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους καταστροφής ή απώλειας δεδομένων, να παρεμποδίσουν την ανεπίτρεπτη πρόσβαση, παράνομους τρόπους επεξεργασίας και είδη επεξεργασίας που δεν είναι σύμφωνα με τους σκοπούς συλλογής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ωστόσο, το REPORTERS UNITED δεν εγγυάται στους επισκέπτες ή/και χρήστες της ότι τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετούνται για την προστασία των ιστοσελίδων, τη διαβίβαση δεδομένων και τις πληροφορίες στις ιστοσελίδες εν γένει, περιορίζουν ή εξαιρούν κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασποράς δεδομένων μέσω συσκευών χρηστών. Για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο, τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων (όπως ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου σας έχει υιοθετήσει επίσης κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου (όπως firewall και antispamming φίλτρα).

Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην εταιρεία μας (δικαίωμα πρόσβασης).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από το REPORTERS UNITED σχετικά με την πηγή λήψης των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα, το είδος του λογισμικού που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την επεξεργασία δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, τα ονόματα των προσώπων ή των κατηγοριών προσώπων στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή στα οποία μπορούν να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (δικαίωμα ενημέρωσης). Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επιπλέον, μπορεί πάντα να δικαιούστε:

 • Την ενημέρωση, διόρθωση και τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να αιτηθείτε τη διαγραφή και οριστική εξάλειψη των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής) εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις.
 • Τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που κρίνονται περιττά για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με ασφαλή τρόπο (δικαίωμα στη φορητότητα),
 • Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε εν όλω ή εν μέρει (δικαίωμα εναντίωσης) εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ιδίως εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφήμισης ή αλληλογραφίας άμεσης εμπορικής προώθησης ή εάν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή για έρευνες αγοράς.
 • Να αιτηθείτε να μην σας αποστέλλουμε ενημερωτική αλληλογραφία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «unsubscribe» που περιλαμβάνεται εντός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλονται για τα ενημερωτικά μας δελτία.

Μπορείτε να ασκήσετε ελεύθερα τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας γραπτό αίτημα στο REPORTERS UNITED στην ηλεκτρονική διεύθυνση reporters@reportersunited.gr και θα σας απαντήσουμε άμεσα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, σε απώτατο δε χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντα ακριβή, ενημερωμένα, κατάλληλα και πλήρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση reporters@reportersunited.gr.

Εφόσον θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας).

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων μερών

Οι ιστότοποί μας περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς, αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των χρηστών κατά την πλοήγησή τους. Tο REPORTERS UNITED δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Το REPORTERS UNITED δεν είναι υπεύθυνo για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και τους κανόνες που εφαρμόζουν, ακόμη και σε σχέση με το απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγησή σας στις σελίδες τους. Σας καλούμε λοιπόν να είστε προσεκτικοί όταν επισκέπτεστε αυτούς τους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων στον ιστότοπό μας και να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης τους. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών.

Ο ιστότοπός μας επίσης όταν εγγράφεστε ως «Συνδρομητής – Μέλος» και όταν ενεργοποιείτε τη Συνδρομή σας σας ανακατευθύνει μέσω σχετικού συνδέσμου προς στον ιστότοπο donorbox.org, ο οποίος δρα υποστηρικτικά για την ομαλή διαχείριση του λογαριασμού σας αλλά και των δωρεών – χορηγιών σας παρέχοντας το κατάλληλο λογισμικό. Σας καλούμε να διαβάσετε αυτοτελώς και με προσοχή του όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του εν λόγω ιστότοπου στους ακόλουθους συνδέσμους: https://donorbox.org/terms και https://donorbox.org/privacy#who-is-donorbox.

Το REPORTERS UNITED επίσης χρησιμοποιεί τρίτους ιστοτόπους ψηφιακών υπηρεσιών, αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) και μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από αυτές τις πηγές πολυμέσων στο διαδίκτυο, για να βοηθηθεί στην προσαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών της προς εσάς. Από όπου τυχόν χρησιμοποιούμε πληροφορίες από αυτές τις πηγές, θα σεβόμαστε τα δικαιώματα που έχετε ορίσει για το πώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας. Συνιστούμε να εξετάζετε τακτικά τις ειδοποιήσεις απορρήτου και τις ρυθμίσεις προτίμησης που είναι διαθέσιμες σε εσάς σε οποιοδήποτε διαδικτυακό κανάλι πολυμέσων, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας (π.χ. ρυθμίσεις cookies, ρυθμίσεις απορρήτου στους επιμέρους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook κλπ.)

Πολιτική Cookies – Τεχνολογία & Διαχείριση

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους χρήστες του κάνοντας την περιήγηση γρηγορότερη και ευκολότερη.

Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν τυχόν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτώσετε τις εικόνες του ιστότοπου ή/και να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πληρωμής και ενεργοποίησης της συνδρομής σας.

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org.

Τύποι Cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιεί ο ιστότοπος περιγράφονται παρακάτω:

 • Απολύτως απαραίτητα (strictly necessary): Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση σε αυτόν και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
 • Cookies λειτουργικότητας (functionality cookies): Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να «θυμάται» τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Επιπλέον, βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει εσείς όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
 • Cookies επιδόσεων (performance cookies): Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αναζήτησης, τα σημεία που εκδηλώνετε ενδιαφέρον κλπ. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.
 • Cookies της Google Analytics: Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπους μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της χρήσης, ενώ επίσης μας παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου (π.χ. επιλογές μενού). Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ιστότοποί μας και οι παροχές υπηρεσιών μας προς εσάς. Επίσης είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 • Cookies διαχείρισης κίνησης (traffic data cookies): Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές ανάγκες σας.

Διαχείριση Cookies

Τα περισσότερα συστήματα πλοήγησης (browsers) στο διαδίκτυο σας επιτρέπουν να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε περιηγητή. Μπορείτε να δείτε πώς, κάνοντας κλικ στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

 • Microsoft Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Safari
 • Mozilla Firefox

Εάν ο περιηγητής σας δεν βρίσκεται στη λίστα ή αν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org και συμβουλευθείτε τη για τις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης όλοι οι προαναφερθέντες περιηγητές είναι ιδιοκτησία άλλων εταιρειών και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια τους.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Το REPORTERS UNITED δύναται να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της τρέχουσας τοποθεσίας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ακόμη και λόγω επικαιροποίησης της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προστατεύει τα δικαιώματά σας. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στο οικείο πεδίο των ιστοσελίδων μας και θα γνωστοποιούνται με αυτό τον τρόπο στους χρήστες, ώστε θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Σας προσκαλούμε λοιπόν να επισκέπτεστε συχνά αυτήν την ενότητα για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.


Επικοινωνία με το Reporters United
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το Reporters United επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ή σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα ακόλουθα Στοιχεία Επικοινωνίας:
reporters@reportersunited.gr
Οδός Αναξαγόρα αρ. 3-5, ΤΚ 10552


11 Νοεμβρίου 2022