Οι Μεγάλες Προσδοκίες
του Reporters United

Φτιάχνουμε κάτι από την αρχή, με πολύ μικρά βήματα. Το εγχείρημα είναι νέο και ίσως ακόμα ανώριμο αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να θέτουμε τολμηρούς στόχους.

Το Reporters United έχει ως στόχο:

 1. Να προωθήσει με πρακτικά βήματα θεσμούς και δράσεις που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη, τολμηρή ερευνητική δημοσιογραφία (π.χ. πλατφόρμα για whistleblowers, FOIAs, εσωτερικό fact-checking).
 2. Να παράσχει υπηρεσίες – εργαλεία – υποστήριξη στους  δημοσιογράφους (π.χ. νομική υποστήριξη, σεμινάρια ψηφιακής ασφάλειας).
 3. Να συνδράμει στη δικτύωση των δημοσιογράφων με συναδέλφους τους εκτός Ελλάδας και στη συμμετοχή τους σε διασυνοριακές (cross-border) δημοσιογραφικές έρευνες (ήδη σε συνεργασία με το Investigate Europe και με μέσα ενημέρωσης-εταίρους του EIC).
 4. Να αποτελέσει σημείο συνάντησης μεταξύ δημοσιογράφων, τεχνολόγων, νομικών και άλλων ειδικοτήτων που συνδιαμορφώνουν τη δημοσιογραφία του καιρού μας — αυτό που το φετινό Symposium του Centre for Investigative Journalism (στο οποίο το Reporters United συμμετέχει) ονομάζει Collective Intelligence / Συλλογική Νοημοσύνη.
 5. Να αποτελέσει κυριολεκτικά σημείο συνάντησης οργανώνοντας στο φυσικό του χώρο (στο Ρομάντσο) τακτικές συναντήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, σεμινάρια, δημόσιες εκδηλώσεις και προβολές αλλά και φιλοξενώντας στον χώρο αυτό δράσεις των δημοσιογράφων που συνθέτουν την «κοινότητα» του Reporters United.
 6. Να δημοσιεύει δημοσιογραφικές έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά σε συμπαραγωγές με διεθνή ΜΜΕ.
 7. Να δημοσιεύει στο δικό του ιστότοπο, στα ελληνικά και τα αγγλικά, αυτά που τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ δεν μπορούν / δεν θέλουν να δημοσιεύσουν.
 8. Να υποστηρίξει, σε συνεργασία με τους εταίρους του στην Ελλάδα (όπως η ΕΕΛΛΑΚ, το Vouliwatch, η Homo Digitalis) και με ειδικούς από άλλους χώρους, δημοσιογραφικές μεθόδους και πρακτικές που δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας (π.χ.  λογοδοσία αλγορίθμων σε συνεργασία με το Algorithm Watch).
 9. Να δικτυωθεί, να υποστηρίξει και να συνεργαστεί με ρεπόρτερ εκτός Αθήνας, στην ελληνική επαρχία, σε ένα ακόμα πιο προβληματικό πλαίσιο τοπικών μέσων.
 10. Να διαμορφώσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό βασισμένη σε συγκεκριμένες πρακτικές διαφάνειας και ανεξαρτησίας (π.χ. δημοσίευση οικονομικών στοιχείων, δεσμευτική πολιτική για τις πηγές χρηματοδότησης, τις συγκρούσεις συμφέροντος και τα ασυμβίβαστα των δημοσιογράφων).
 11. Να εισαγάγει θεσμούς συμμετοχής των δημοσιογράφων στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του εγχειρήματος και να επεξεργαστεί ένα μοντέλο δίκαιης κατανομής των εσόδων από το δημοσιογραφικό προϊόν.
 12. Να πειραματιστεί πάνω σε νέους τρόπους ανάπτυξης του δημοσιογραφικού περιεχομένου με σκοπό την οικονομική βιωσιμότητα (π.χ. μοντέλα membership, πρακτορείου, syndication, micropayments, κλπ).
 13. Να αναπτύξει στρατηγικές συνέργειες με φορείς εντός και εκτός δημοσιογραφίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΕΕΛΛΑΚ, Vouliwatch, Arena For Journalism, Whistleblowing International Network, Centre for Investigative Journalism, κ.α.).