ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Τρεις Κινέζοι, υποψήφιοι επενδυτές της Golden Visa, που έχουν καταβάλει 290.000 ευρώ έκαστος για την αγορά τριών διαμερισμάτων στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα στα Κάτω Πατήσια, κινούνται νομικά κατά της DESTINY. Υποστηρίζουν ότι τα ακίνητα δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που είχαν συμφωνήσει να αγοράσουν και ότι επιπλέον είχαν, στο μεταξύ, πουληθεί σε άλλους Κινέζους.

5 Φεβρουαρίου 2022
5 Φεβρουαρίου 2022

Τρεις Κινέζοι, υποψήφιοι επενδυτές της Golden Visa, που έχουν καταβάλει 290.000 ευρώ έκαστος για την αγορά τριών διαμερισμάτων στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα στα Κάτω Πατήσια, κινούνται νομικά κατά της DESTINY. Υποστηρίζουν ότι τα ακίνητα δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που είχαν συμφωνήσει να αγοράσουν και ότι επιπλέον είχαν, στο μεταξύ, πουληθεί σε άλλους Κινέζους.