ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Η ελληνική κυβέρνηση εισάγει τη δημιουργια του Μητρώου ΜΚΟ, με σκοπό να μπει μια τάξη σε όσους λαμβάνουν δημόσια χρήματα για τη διαχείριση του προσφυγικού.

5 Φεβρουαρίου 2022
5 Φεβρουαρίου 2022

Η ελληνική κυβέρνηση εισάγει τη δημιουργια του Μητρώου ΜΚΟ, με σκοπό να μπει μια τάξη σε όσους λαμβάνουν δημόσια χρήματα για τη διαχείριση του προσφυγικού.