9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η κ. Δημητρίου διαβιβάζει στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς το πόρισμα της ΕΥΠ με τις παρακολουθήσεις, για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

Η κ. Δημητρίου διαβιβάζει στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς το πόρισμα της ΕΥΠ με τις παρακολουθήσεις, για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.