8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αποστέλλεται εισαγγελική παραγγελία στον Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αφορά τη  «σύνταξη σχετικών ανακριτικών εκθέσεων» για απομαγνητοφωνήσεις συνολικά 90 DVD, καθώς οι παρακολουθήσεις για την υπόθεση της Greek Mafia συνεχίστηκαν και το 2017.

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

Αποστέλλεται εισαγγελική παραγγελία στον Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αφορά τη  «σύνταξη σχετικών ανακριτικών εκθέσεων» για απομαγνητοφωνήσεις συνολικά 90 DVD, καθώς οι παρακολουθήσεις για την υπόθεση της Greek Mafia συνεχίστηκαν και το 2017.