7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ενώ ο κ. Δημητριάδης παραμένει μοναδικός εταίρος της Eledyn, αποφασίζεται η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας από 50.000 ευρώ σε 1.000 ευρώ με «επιστροφή των χρημάτων στον μοναδικό εταίρο», δηλαδή στον ίδιο.

2 Ιουνίου 2022
2 Ιουνίου 2022

Ενώ ο κ. Δημητριάδης παραμένει μοναδικός εταίρος της Eledyn, αποφασίζεται η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας από 50.000 ευρώ σε 1.000 ευρώ με «επιστροφή των χρημάτων στον μοναδικό εταίρο», δηλαδή στον ίδιο.