7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος και δύο ακόμα μέλη της, η νομικός Αικατερίνα Παπανικολάου και ο καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης δημοσιεύουν άρθρο στο νομικό περιοδικό Constitutionalism υποστηρίζοντας ότι η νέα διάταξη ενδέχεται να παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.

15 Απριλίου 2022
15 Απριλίου 2022

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος και δύο ακόμα μέλη της, η νομικός Αικατερίνα Παπανικολάου και ο καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης δημοσιεύουν άρθρο στο νομικό περιοδικό Constitutionalism υποστηρίζοντας ότι η νέα διάταξη ενδέχεται να παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.