5 ΜΑΪΟΥ & 13 ΜΑΪΟΥ

Σύμφωνα με το Equasis, πρώτα τα τάνκερ Alexander και Alfred (5 Μαΐου) και μετά τα Albert και Adam (13 Μαΐου) αλλάζουν εμπορικό διαχειριστή. Και τα τέσσερα εντάσσονται στον στόλο της Capital Ship Management (CSM).

13 Δεκεμβρίου 2023
13 Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με το Equasis, πρώτα τα τάνκερ Alexander και Alfred (5 Μαΐου) και μετά τα Albert και Adam (13 Μαΐου) αλλάζουν εμπορικό διαχειριστή. Και τα τέσσερα εντάσσονται στον στόλο της Capital Ship Management (CSM).