5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Το αίτημα για απομαγνητοφώνηση των 90 DVD και η σύνταξη σχετικών ανακριτικών εκθέσεων διαβιβάζονται στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία παραλαμβάνει και τη σχετική κούτα από την εισαγγελία.

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

Το αίτημα για απομαγνητοφώνηση των 90 DVD και η σύνταξη σχετικών ανακριτικών εκθέσεων διαβιβάζονται στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία παραλαμβάνει και τη σχετική κούτα από την εισαγγελία.