31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταθέτει στη Βουλή παράνομη και αντισυνταγματική τροπολογία με την οποία καταργεί το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να γνωστοποιεί στους πολίτες ότι βρέθηκαν υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

15 Απριλίου 2022
15 Απριλίου 2022

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταθέτει στη Βουλή παράνομη και αντισυνταγματική τροπολογία με την οποία καταργεί το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να γνωστοποιεί στους πολίτες ότι βρέθηκαν υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.