29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η ημερομηνία για την επικείμενη εκδίκαση της υπόθεσης. Αναμένεται αν η εισαγγελία θα έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του δικαστηρίου για τις απομαγνητοφωνήσεις, ώστε να συνεχιστεί η δίκη.

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

Η ημερομηνία για την επικείμενη εκδίκαση της υπόθεσης. Αναμένεται αν η εισαγγελία θα έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του δικαστηρίου για τις απομαγνητοφωνήσεις, ώστε να συνεχιστεί η δίκη.