29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Hopeten, μία ανενεργή ΜΚΟ για χρόνια κι επομένως με μηδενικό έργο στο προσφυγικό, υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ESTIA. Ένας εκ των εταίρων της ΜΚΟ είναι στενός συγγενής στελέχους των εταιρειών BW και DESTINY.

5 Φεβρουαρίου 2022
5 Φεβρουαρίου 2022

Η Hopeten, μία ανενεργή ΜΚΟ για χρόνια κι επομένως με μηδενικό έργο στο προσφυγικό, υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ESTIA. Ένας εκ των εταίρων της ΜΚΟ είναι στενός συγγενής στελέχους των εταιρειών BW και DESTINY.