26 ΜΑΪΟΥ 2021

Η εταιρεία ενδυμάτων B&F, συμφερόντων Μπιθαρά, εξαγοράζει την Canalis από την Eledyn του κ. Δημητριάδη έναντι 166.513 ευρώ.

2 Ιουνίου 2022
2 Ιουνίου 2022

Η εταιρεία ενδυμάτων B&F, συμφερόντων Μπιθαρά, εξαγοράζει την Canalis από την Eledyn του κ. Δημητριάδη έναντι 166.513 ευρώ.