25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η Sovcomflot δημοσιεύει ανακοίνωση για την εξόφληση της δόσης ενός Ευρωομολόγου. Αναφέρει ότι οι κυρώσεις την «εμποδίζουν να εξοφλήσει όπως αρμόζει τις υποχρεώσεις» της, αλλά «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή [της] να τις εκπληρώσει πλήρως».

13 Δεκεμβρίου 2023
13 Δεκεμβρίου 2023

Η Sovcomflot δημοσιεύει ανακοίνωση για την εξόφληση της δόσης ενός Ευρωομολόγου. Αναφέρει ότι οι κυρώσεις την «εμποδίζουν να εξοφλήσει όπως αρμόζει τις υποχρεώσεις» της, αλλά «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή [της] να τις εκπληρώσει πλήρως».