25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τον κ. Τζέρι Καλογηράτο, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Μαρινάκη, «η Capital Ship Management στη συνέχεια έμαθε ότι η ING έκανε κατάσχεση στα συγκεκριμένα πλοία σύμφωνα με τις δανειακές της συμβάσεις με τη Sovcomflot, και κατά συνέπεια, εκείνη ήταν ο πωλητής των πλοίων. Οπότε οι κυρώσεις δεν ήταν εφαρμοστέες στην εν δυνάμει συναλλαγή».  

13 Δεκεμβρίου 2023
13 Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με τον κ. Τζέρι Καλογηράτο, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Μαρινάκη, «η Capital Ship Management στη συνέχεια έμαθε ότι η ING έκανε κατάσχεση στα συγκεκριμένα πλοία σύμφωνα με τις δανειακές της συμβάσεις με τη Sovcomflot, και κατά συνέπεια, εκείνη ήταν ο πωλητής των πλοίων. Οπότε οι κυρώσεις δεν ήταν εφαρμοστέες στην εν δυνάμει συναλλαγή».