22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Δημοσίευμα των ΝΕΩΝ και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου αναφέρει ότι η ΕΥΠ πρόκειται να προμηθευτεί σύστημα παρακολούθησης «που θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία κλήσεων και από διαδικτυακές εφαρμογές», όπως το Viber, το WhatsApp και το Signal.

15 Απριλίου 2022
15 Απριλίου 2022

Δημοσίευμα των ΝΕΩΝ και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου αναφέρει ότι η ΕΥΠ πρόκειται να προμηθευτεί σύστημα παρακολούθησης «που θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία κλήσεων και από διαδικτυακές εφαρμογές», όπως το Viber, το WhatsApp και το Signal.