21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Οι Ρώσοι προσπαθούν να απορωσοποιήσουν τα πλοία τους. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση Equasis, τα τέσσερα πλοία αλλάζουν εμπορικό διαχειριστή (commercial manager). Η διαχείρισή τους μεταφέρεται από τη ρωσική Sovcomflot στη Sun Ship, που εμμέσως συνδέεται με την πρώτη.

13 Δεκεμβρίου 2023
13 Δεκεμβρίου 2023

Οι Ρώσοι προσπαθούν να απορωσοποιήσουν τα πλοία τους. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση Equasis, τα τέσσερα πλοία αλλάζουν εμπορικό διαχειριστή (commercial manager). Η διαχείρισή τους μεταφέρεται από τη ρωσική Sovcomflot στη Sun Ship, που εμμέσως συνδέεται με την πρώτη.