15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΕΕ ανακοινώνει το τέταρτο πακέτο κυρώσεων με το οποίο απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση συναλλαγή με ρωσικές εταιρείες. Αλλά το πακέτο προβλέπει μεταβατική περίοδο δύο μηνών (έως 15 Μαΐου) για συναλλαγές που βασίζονταν σε προϋπάρχουσες συμβάσεις.

13 Δεκεμβρίου 2023
13 Δεκεμβρίου 2023

Η ΕΕ ανακοινώνει το τέταρτο πακέτο κυρώσεων με το οποίο απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση συναλλαγή με ρωσικές εταιρείες. Αλλά το πακέτο προβλέπει μεταβατική περίοδο δύο μηνών (έως 15 Μαΐου) για συναλλαγές που βασίζονταν σε προϋπάρχουσες συμβάσεις.