14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο κ. Ρουμπάτης στέλνει στην κ. Ράικου 35 DVD με καταγραφές στο Σύστημα Νόμιμων Επισυνδέσεων της ΕΥΠ, καθώς «και τις αντίστοιχες απομαγνητοφωνήσεις διαλόγων».

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο κ. Ρουμπάτης στέλνει στην κ. Ράικου 35 DVD με καταγραφές στο Σύστημα Νόμιμων Επισυνδέσεων της ΕΥΠ, καθώς «και τις αντίστοιχες απομαγνητοφωνήσεις διαλόγων».