13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Η ΕΥΠ ζητάει, μετά από νέα διάταξη της Εισαγγελέως της ΕΥΠ, παράταση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου του ίδιου αριθμού, πάλι για λόγους εθνικής ασφάλειας και για διάστημα δύο μηνών, από 1η Αυγούστου έως την 1η Οκτωβρίου.

15 Απριλίου 2022
15 Απριλίου 2022

Η ΕΥΠ ζητάει, μετά από νέα διάταξη της Εισαγγελέως της ΕΥΠ, παράταση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου του ίδιου αριθμού, πάλι για λόγους εθνικής ασφάλειας και για διάστημα δύο μηνών, από 1η Αυγούστου έως την 1η Οκτωβρίου.