12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δεύτερη δικάσιμος της δίκης για την ελληνική μαφία, μετά τη διακοπή της πρώτης στα τέλη Ιουνίου. Το δικαστήριο διακόπτει ξανά, για να ζητηθεί από την εισαγγελία η αποστολή των εκθέσεων απομαγνητοφώνησης του 2016.

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

Δεύτερη δικάσιμος της δίκης για την ελληνική μαφία, μετά τη διακοπή της πρώτης στα τέλη Ιουνίου. Το δικαστήριο διακόπτει ξανά, για να ζητηθεί από την εισαγγελία η αποστολή των εκθέσεων απομαγνητοφώνησης του 2016.