12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

O Ιωάννης Σέβης, εισαγγελέας διαφθοράς στέλνει έγγραφο στον κ. Ρουμπάτη προκειμένου να αποσταλούν αντίγραφα του υλικού που προέκυψαν από τις παρακολουθήσεις, όπως οι απομαγνητοφωνήσεις.

27 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022

O Ιωάννης Σέβης, εισαγγελέας διαφθοράς στέλνει έγγραφο στον κ. Ρουμπάτη προκειμένου να αποσταλούν αντίγραφα του υλικού που προέκυψαν από τις παρακολουθήσεις, όπως οι απομαγνητοφωνήσεις.