11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η Περιφέρεια Αττικής υπάγει φωτοβολταϊκό σταθμό της Canalis στον Ωρωπό σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

2 Ιουνίου 2022
2 Ιουνίου 2022

Η Περιφέρεια Αττικής υπάγει φωτοβολταϊκό σταθμό της Canalis στον Ωρωπό σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.