10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Η ΑΔΑΕ, αφού επιβεβαιώσει μετά από επικοινωνία της με την Cosmote την άρση του απορρήτου του Κουκάκη, υποβάλλει ερώτημα προς την ΕΥΠ σχετικά με τη δυνατότητα γνωστοποίησης της παρακολούθησης στον δημοσιογράφο.

15 Απριλίου 2022
15 Απριλίου 2022

Η ΑΔΑΕ, αφού επιβεβαιώσει μετά από επικοινωνία της με την Cosmote την άρση του απορρήτου του Κουκάκη, υποβάλλει ερώτημα προς την ΕΥΠ σχετικά με τη δυνατότητα γνωστοποίησης της παρακολούθησης στον δημοσιογράφο.