10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η Eledyn εξαγοράζει έναντι 1.000 ευρώ την εταιρεία Canalis, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

2 Ιουνίου 2022
2 Ιουνίου 2022

Η Eledyn εξαγοράζει έναντι 1.000 ευρώ την εταιρεία Canalis, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.